ከታዋቂው የሻፊዒይ መዝሐብ የፊቅህ መማሪያ “መትን አቢ ሹጃዕ” የኪታቡ ሲያም ማብራሪያ (ሙሉ ደርስ) ማብራሪያ በሸይኽ ኢልያስ አሕመድ

0
563

ከታዋቂው የሻፊዒይ መዝሐብ የፊቅህ መማሪያ “መትን አቢ ሹጃዕ” የኪታቡ ሲያም ማብራሪያ (ሙሉ ደርስ)

شرح كتاب الصيام من متن الغاية والتقريب “أبي شجاع” في الفقه الشافعي